Włocławskie Getto

Na okupowanych ziemiach polskich założono około 40 gett. Planem polityki władz hitlerowskich wobec Żydów była koncentracja ludności żydowskiej w gettach oraz wyniszczenie jej poprzez głód i niewolniczą pracę. Getta były miejscem czasowego pobytu Żydów. Z gett deportowano ich do obozów zagłady.

Płonące getto Włocławskie

Włocławskie getto...

Włocławskie getto...

Włocławskie getto...

Włocławskie getto...

Szewc...

Włocławskie getto...

Włocławskie getto...

Jesienią 1940 roku we Włocławku, administracja hitlerowska podjęła przygotowania do utworzenia getta dla Żydów. Z najbiedniejszej dzielnicy Rakutówek wysiedlono około 600 Polaków a umieszczono około 3 tysięcy Żydów. Nie bez przypadku na dzielnicę utworzenia getta wybrano miejsce najbardziej zaniedbane, brudne i nie skanalizowane. Rakutówek był dzielnicą nędzy.
Teren getta wytyczały ulice : Obrońców Pokoju, Nowowiejska, Starodębska i tory kolejowe. Nadzór policyjny i polityczny nad gettem miało gestapo a funkcję kierownika wydziału ds. getta objął esesman Otto.
W getcie panowały straszne warunki. Przeludnienie, brak środków higieniczno-sanitarnych, brak kanalizacji i sieci wodociągowej, powodowały, że Żydzi masowo umierali. Do uciekinierów strzelano bez uprzedzenia.
Z getta włocławskiego pierwszy transport z Żydami wyjechał po 20 czerwca 1941 roku, do Poznania. Wywieziono 500 Żydów. Następny, tej samej wielkości wyjechał do Chodzieży. Od września 1941 roku rozpoczęto ostatnią fazę zagłady – do getta w Łodzi wywieziono, jak się szacuje ok.5000 Żydów.
Począwszy od 27 kwietnia 1942 roku, przez trzy dni, wywożono pozostałą ludność żydowska getta. Trzy transporty pojechały prosto do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Na przełomie kwietnia i maja 1942 roku getto zostało zlikwidowane. Rudery getta i cały teren oblano benzyną i spalono.

Ogółem w obozie zagłady zginęło 310 tysięcy Żydów, w tym większa część Żydów włocławskich. Przeżyli nieliczni. Dziś są w podeszłym wieku i co rocznie jest ich mniej. Należy im się nasz szacunek i pamięć. Byli wśród nas, należeli do włocławskiego społeczeństwa, tak jak my.
Dziś w miejscu byłego getta stoi obelisk z dwujęzycznym napisem po polsku i hebrajsku, upamiętniający wszystkich pomordowanych Żydów Włocławka. Często tam jestem i kładę kamyki, które płaczą ze wszystkimi, którym nie jest obcy los zamordowanych.

Materiały pomocne przy opracowaniu:
Aneta Baranowska – „Żydzi włocławscy 1939-1945 i ich zagada”
„ Byli wśród nas – Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej” : Barbara Berent – „Zagłada Żydów Włocławskich”.

Zdjęcia getta : użyczył Pan Abram Morgentaler.

Mirosława Stojak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Historia i oznaczony tagami Getto, Włocławskie Getto, Zagłada Żydów Włocławskich, Żydzi włocławscy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply