„Warsztaty Korczakowskie”

Obraz – W ciągu dwóch tygodni października w Sali im .Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej (sala nr 17) powstawał obraz malowany na ścianie przez włocławskiego artystę Marka Pietrzykowskiego. Obraz ten przedstawia Janusza Korczaka spacerującego ze Stefanią Wilczyńską. W tle znajduje się Dom Sierot przy ul. Krochmalnej 92 w Warszawie. Dzieło malarskie zostało namalowane na powierzchni 2,30 m / 2,50 m. Prace nad obrazem zakończyły się w dniu 25 października br.

W 2011 roku Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku powołała do życia Koło Naukowe „Warsztaty Korczakowskie”. Jest ono kontynuacją Koła Naukowego powstałego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach dwutysięcznych. Opiekunem Koła Naukowego jest Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nadzw. WSHE. Jest on jednym z największych znawców pedagogiki Janusza Korczaka. Dzieła tego wielkiego pedagoga są nadal żywe oraz są inspiracją dla wielu ludzi. Pedagogiczne dziedzictwo Korczaka budzi wiele refleksji dotyczących człowieczeństwa oraz wychowania młodego pokolenia. Warto wspomnieć, że prof. Ireneusz Pyrzyk od kilkudziesięciu lat zaraża młodzież oraz studentów w całej Polsce miłością do Starego Doktora. Dzięki temu młodzi ludzie mogą poznać bliżej sylwetkę tego wielkiego człowieka. Pan Dziekan jest autorem wielu publikacji związanych z pedagogią Janusza Korczaka. Pan prof. Zwraca szczególną uwagę na osobę Stefani Wilczyńskiej. Była to wspaniała kobieta, która przez wiele lat była najbliższą współpracownicą i podporą Janusza Korczaka. Stefania Wilczyńska całe swoje życie poświęciła osieroconym dzieciom. Towarzyszyła ona Korczakowi i sierotom w ostatniej drodze ku śmierci na Umschlagplatz.

Opiekun Koła nawiązując do Roku Korczakowskiego stworzył koncepcję zorganizowania przez trzy uczelnie wyższe Międzyuczelnianych Dni Korczakowskich. W skład uczelni wchodzą: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku jako inicjator przedsięwzięcia, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Międzyuczelniane Dni Korczakowskie zostały zorganizowane w dniach 16 -17 października 2012 roku. Wydział Nauk Pedagogicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku zorganizował konferencję naukową pt. Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci. Konferencja została połączona z uroczystym otwarciem sali upamiętniającej tych niezwykłych ludzi. Inicjatorem otwarcia sali był Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych prof. Ireneusz Pyrzyk. Sala została wyposażona w rzeźby, które zostały ufundowane przez Zbigniewa Góreckiego członka Koła Naukowego. W dniu otwarcia sali nasza koleżanka Małgorzata Pietrzak zaprezentowała i wyrecytowała wiersze, które napisała specjalnie na tę wspaniałą uroczystość. W roku 2012 oraz 2013 studenci naszej uczelni pomagali w wystroju i ubogaceniu sali im. Janusza Korczaka i Stefani Wilczyńskiej. Z każdym dniem nabiera ona nowego blasku i klimatu dawnych lat. O wystrój sali dba szczególnie pani dr Joanna Borowiak. W październiku 2013 roku na jednej ze ścian został namalowany obraz, którego autorem jest Marek Pietrzykowski. Fundatorem obrazu był przewodniczący Koła Naukowego Paweł Rieske. Sala Janusza Korczaka i Stefani Wilczyńskiej jest wciąż wzbogacana o nowe rzeczy. Wśród osób, które w szczególny sposób ubogacają salę znaleźli się: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Działania Koła Naukowego „Warsztatów Korczakowskich” w dużej mierze są wspierane przez JM Rektora prof. nadzw. dr hab. Stanisława Kunikowskiego z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nasze Koło Naukowe wspiera również pani Monika Jabłońska Rzecznik Prasowy WSHE we Włocławku. Wszyscy członkowie Koła Naukowego starają się urozmaicać salę a także biorą czynny udział w spotkaniach z opiekunem Koła.

Autor obrazu Włocławski Artysta Malarz Marek Pietrzykowski. Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nzw. WSHE- opiekun Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie”. Paweł Rieske Przewodniczący Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie”

Członkowie Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” z autorem obrazu widniejącym w tle oraz studenci z Ukrainy

Paweł Rieske
Arleta Szyjkowska
Sylwia Piechocka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje i oznaczony tagami Janusz Korczak, Stefania Wilczyńska, WSHE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply