Niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady

Album zawiera zdjecia zrobione przeze mnie w miejscach szczególnie bolesnych. Są one niejako świadectwem okrucieństw, jakich dokonali hitlerowcsy Niemcy na ludziach, różnej narodowości, szczególnie Żydach. Pomiomo, że odbieram je bardzo boleśnie, przedstawiam, tym, którzy tych miejsc nie widzieli.

אפשרויות שפה

Random image

אפשרויות שפה